AVM Havalandırma Sistemi Nasıl Olmalı? Neden Gerekli?

AVM’LERDE HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ

AVM Havalandırma sistemleri kapalı mekanlarda içerideki kirli havayı dışarı atarak, dışarıdan aldığı temiz havayı sıcaklık ve nemini ayarlayarak ortama verir ve böylece iç ve dış mekanlardaki hava dengesi sağlanmış olur. Kullanılacak mekana göre lokal, merkezi, davlumbaz gibi çeşitli havalandırma seçenekleri vardır. AVM’lerde kullanılan havalandırma sistemleri merkezi havalandırmadır.

AVM’lerde Havalandırma Sistemleri Neden Gereklidir?

Gün içerisinde havalandırılmayan ortamlarda zamanla kötü koku hakimiyet kurar. Ter kokusunun ağır bastığı veya çeşitli kokuların birbirine karıştığı bir ortamda kimse bulunmak istemez. Hava almayan ortamlarda bulunan insan yoğunluğu sebebiyle içerideki karbondioksit ve nem miktarı zamanla artar ve bir süre sonra yaşanılamaz hale gelir. Hava sirkülasyonu kapı veya pencerelerle de yapılır diye düşünülebilir. Sistemin asıl amacı kirli havayı dışarı verip içeriye alınan temiz havayı kalitesini arttırarak ortama geri vermektir, bunu da birtakım filtrelerle yapar.

Bu sebeple büyük işletme veya mekanlarda daha profesyonel bir sistem gerekir. Avm, holdingler, ofis ortamları gibi insan yoğunluğunun çok olduğu mekanlarda düzgün bir havalandırma dengesi olmazsa bir süre sonra insanların iş performansları düşer. İçeride oluşan kirli hava insan sağlığını da olumsuz etkiler. İçerideki kirli havanın tahliye edilip temiz havayla değişmesi gerekir. Havalandırma sistemleri de bu görevi yerine getirir. Her ortamın ihtiyaç duyduğu hava miktarı da eşit değildir. Bunu belirleyen çeşitli etkenler vardır. Bunlar;
• Ortamdaki insan sayısı
• Ortamın hacmi
• Yapılan aktiviteler
• Ortamın kullanım amacı

HAVALANDIRMA SİSTEMİNDE UYGUN MALİYET NASIL SAĞLANIR?

Enerjinin verimli kullanımı, enerji kaynaklarının azalması ve fiyat artışıyla birlikte son yıllarda tüm dünyada giderek önem kazanmaktadır. Yeni cihazlar yapılmakta veya mevcut cihazların verimi arttırılmaktadır. Avm’ler çok fonksiyonlu yapılardır. Bu mekanların havalandırma sistemi içerideki farklı fonksiyondaki işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde olmalıdır.

Enerji ve elektrik tasarrufu için de yüksek verimli cihazların seçilmesi ve bu cihazların da yüksek performansta çalışması gerekmektedir.Bunlar da maliyeti arttırmaktadır. Seçim yaparken ilk olarak maliyetin analizi yapılmalı ve sağlanan enerji tasarrufu da göz önünde bulundurularak yatırım maliyeti ile olan farkın ne kadar sürede kapatılacağı hesaplanmalıdır.

Yurtdışında AVM’lerde su kaynaklı ısı pompaları yaygın kullanımdadır. Bu ısı pompaları eş zamanlı soğutma ve ısıtma sağlarken enerji tasarrufu da yaptırmaktadır.

Bir diğer önemli nokta ise yemek bölümleri ile merdiven boşluğundaki hava basınç kontrolüdür. Yemek alanları çatı katına yakın olmalı ve basınç kontrolü sağlanarak kokunun AVM içine yayılması engellenmelidir.

COVID-19 KAPSAMINDA AVM’LERDE ALINAN ÖNLEMLER

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile birlikte soluduğumuz havanın önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Virüsün ortamdaki klimalar ve havalandırma sistemiyle de vücudumuza girebileceği anlaşılmıştır.Bu sebeple TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ) de AVM’lerde havalandırma sistemleri ile ilgili de bazı önlemler almıştır.

1. Herhangi bir sebeple içerideki hava kullanılmamalı, sistemlerin % 100 temiz hava ile çalışır hale getirilmesi gereklidir.

2. Klima ve cihazların bakımları yapılmalı, filteleri değiştirilmelidir.

3. AVM girişlerinde hava perdesi çalışıyorsa kapatılmalıdır.

4. Klima santrallerindeki nemlendirme sistemleri Buharlı Nemlendirici Sistemi ile değiştirilmelidir.

5. Klima santralleri AVM’ler açılmadan 2 saat önce çalıştırılmalıdır.

6. İç havayla çalışan bütün klima sistemleri durdurulmalıdır.

7. Tuvaletlerin egzoz fanlarının 24 saat çalıştırılmasına dikkat edilmelidir.

8. Mevcut filtreler virüsü engellemediğinden uygun standarta göre değiştirilmelidir.


Tavsiye Yazı:  Havalandırma Fiyatları

Tavsiye Yazı:  Otopark Havalandırma Sistemi

Tavsiye Yazı:  Cafe Havalandırma Sistemi