Havalandırma nerelerde kullanılır ?- Havalandırma kanunu var mıdır?

Bu soruları cevaplamadan önce havalandırma niçin gereklidir bunu açıklığa kavuşturmalıyız. Bunu sizlere örnek farklı işletmelerde açıklayacağım. Cafe ve restaurantlarda  mutfakta oluşan koku ve sıcaklığı almak amacıyla kullanılır. Fabrika ve benzeri işletmelerde insan sağlığına zarar verecek maddelerden ortamı arındırmak amacıyla kullanılmaktadır. Çiftlik ve benzeri alanlarda çevreyi rahatsız etmemek, kötü kokuları absorbe etmek için kullanılır. Yoğun insan topluluklarının olduğu yerlerde ise oksijen miktarını artırmak amacıyla havalandırma sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

Genel anlamı olarak; kapalı bir ortamın havasını değiştirmek amacıyla farklı yöntemlerle, çeşitli araçlar kullanarak dışarıdan temiz havanın içeriye alınması işlemine havalandırma denir. Kapalı ortamda bulunan istenmeyen kötü hava yoğunluğunu dışarı atmak ve temiz havayı içeri almak sadece iyi bir havalandırma sistemi kurmaktan geçmektedir.

Havalandırma nerelerde kullanılmalıdır ?

Havalandırma sistemleri kullanım alanları çok fazla olmakla birlikte kullanım zorunluluğu alt maddede de açıkladığımız gibi yoktur. Ancak sizlere en geniş kullanım alanlarından tutunuz tüm kullanım alanlarını yazacağım;

·         Fabrikalar (Genel)

·         Hastaneler

·         Otoparklar

·         Konferans salonları 

·         Okullar

·         Kamu kuruluşları

·         Alışveriş merkezleri

·         Hayvancılık 

·         Tarım (Sera)

·         Cafe

·         Restaurant

·         Frencheise Gıda İş yerleri

·         Site konutlar

·         Spor Salonları gibi birçok yerde kullanılır .Yani özetle solunması  zararlı gazlar bulunan, insan yoğunluğu olan her türlü alanda havalandırma sistemleri kullanılmaktadır. Tabi hepsinde kullanım alanı ve türü farklılık göstermektedir. Konutlarda havalandırma sistemleri taze hava şartlandırılarak, nemi, sıcaklığı, soğukluğu, kuruluğu mekanik sistemler aracılığıyla ayarlanır ve insan konforu gözetilerek istenilen ortam sağlanır. Okullarda, yuvalarda yani eğitim kurumlarında ise amaç daha verimli bir eğitim için gerekli hava şartlarını sağlamaktır. Öğrenciler ve öğretmenler zamanının çoğunu sınıfta geçirdiği için sınıflarda ki havalandırma sistemi büyük önem teşkil eder. Fabrika ve marangoz gibi kirli havanın daha çok olduğu yerlerde ise amaç işçi sağlığını korumaktır. Fabrikalarda işçilerin kirli hava solumaması için bu çok önemlidir. Marangozlarda ise ortama yayılan toz ve talaş solunmamalıdır. Bunun için toz toplama sistemi ile üretim alanında tozların çalışma ortamına yayılmadan direk olarak kaynağından toplanmalı ve sistemde kullanılan uygun filtre ekipmanları ile filtre edilerek dış atmosfer ortamına atılmalıdır.

Havalandırma ve toz toplama sistemleri işçi sağlığı, insan sağlığı hatta doğa için ve doğa verimliliği için çok önemlidir.

 Havalandırma sistemlerinde en yaygın mekanik havalandırma tercih edilmektedir.

Havalandırma Sistemleri Kanuni Zorunlu Mu?

Havalandırma sistemlerinin yapımı konusunda ki zorunluluk bilgileri aşağıda mevcuttur.

'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ YERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM'

İşverenlerin Yükümlülükleri  Genel Şartlar

MADDE 5 – (1) İşveren, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için;

a) Ek-1’de belirtilen asgari sağlık ve güvenlik şartlarını yerine getirir.

b) Acil çıkış yolları ve kapılarını her zaman kullanılabilir durumda tutar.

c) İş yeri bina ve eklentileri ile iş yerinde bulunan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin düzenli olarak teknik bakımlarını yapar, çalışanların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek aksaklıkları en kısa zamanda giderir ve gerekli kayıtları tutar.

ç) İş yeri bina ve eklentileri ile ekipmanlarının, araç ve gereçlerinin, özellikle havalandırma sistemlerinin uygun hijyen şartlarını sağlayacak şekilde düzenli olarak temizliğini yapar ve gerekli kayıtları tutar.

d) Risklerden kaynaklanan zararları önlemek veya ortadan kaldırmak amacıyla güvenlikle ilgili kullanılan, özellikle Ek-1’de belirtilen ekipman ve araç-gereçlerin periyodik bakım ve kontrolünü yapar ve ilgili kayıtları tutar.

e) İş yeri bina ve eklentilerinde yeterli aydınlatma, havalandırma ve termal konfor şartlarını sağlar.


Kaynak

Bakanlık tarafından resmi gazetede yayınlanan içeriğin tamamı linkte mevcuttur.


Havalandırma sistemi çeşitleri ve Havalandırma fiyatları makalemizi okumanızı tavsiye ederim.